O autorze
Jestem lekarzem, jak każdy lekarz przyjmuję dużo pacjentów. Wspólnie z żoną farmaceutką Iloną Ślugaj śledzimy rynek leków oraz prowadzimy serwisy internetowe o lekach bez recepty www.lekiotc24.pl oraz o wszystkich lekach www.lekinfo24.pl .

Pracowałem w szpitalach akademickich, gdzie zrobiłem specjalizację i doktorat, pracowałem w szpitalu miejskim, w szpitalnym oddziale ratunkowym i w przychodni. Pracowałem również w korporacji i wiem, że różnica pomiędzy korporacją a szpitalem jest taka, że w szpitalu wszystko dzieje się w realu. Napisałem książkę: „Popularna encyklopedia leków” oraz wspólnie z żoną „Leki bez recepty dla dzieci” i „Vademecum leków – jak bezpiecznie stosować leki z reklam”. Zarządzałem również wydawnictwem informatorów o lekach.

Naszą pasją i misją jest komunikacja zasad bezpiecznego i racjonalnego samoleczenia lekami bez recepty oraz komunikacja uporządkowanej informacji o lekach do lekarzy, w obecnej trudnej rzeczywistości – dla ułatwienia wyboru i przepisywania leków.

Koniecznie czytajmy ulotki leków

Wizyty u lekarza są coraz krótsze. Nie ma czasu na omówienie wszystkich okoliczności związanych z przyjmowaniem przepisanego leku, nierzadko silnie działającego. Jeśli stosujemy lek bez recepty – wybieramy z niezliczonej ilości preparatów, głównie reklamowanych w telewizji.

Do każdego opakowania leku dołączona jest informacja o jego działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanych, a szczególnie o dawkowaniu. Stanowi ona jego oficjalną instrukcję stosowania, z której koniecznie trzeba korzystać i czytać ulotkę w całości. Treść ulotki jest autoryzowana przez Urząd Rejestracji Leków i stanowi rodzaj dowodu osobistego leku.

Nie wystarczy to, że kiedyś braliśmy ibuprofen. Obecnie na rynku jest bardzo dużo odpowiedników czyli „klonów” poszczególnych preparatów. Biorąc każdy preparat, nawet znanej nam substancji czynnej, należy przeczytać ulotkę. Szczególnie dotyczy to leków złożonych np. na przeziębienie oraz preparatów dla dzieci, które mają wiele swoich odmian np. „dla dzieci”, „dla dzieci forte”, „Junior”. Zawsze należy sprawdzić stężenie leku i jego dawkowanie, w przypadku dzieci często ilość podanego leku jest obliczana na podstawie masy ciała.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych od dawna prowadzi kampanię „Lek bezpieczny”, w której propaguje m.in. znajomość ulotek wśród pacjentów oraz od niedawna zgłaszanie działań niepożądanych leków przez samych pacjentów.


W dniu 8 października zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, którego celem jest jeszcze większe niż dotychczas współdziałanie w zakresie realizacji wspólnych zadań w zakresie bezpieczeństwa naszego leczenia. Porozumienie podpisali Prezes Urzędu – Grzegorz Cessak i Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Barbara Kozłowska.Posiadanie jak największego zasobu wiedzy o współczesnej farmakoterapii powinno być nie tylko obowiązkiem leczących, ale i przywilejem leczonych – czyli pacjentów. Oba Urzędy starają się jak najlepiej wykorzystywać powierzoną Im misję, która traktuje priorytetowo dobro pacjenta – stwierdzili sygnatariusze Porozumienia.

Jednym z rezultatów Porozumienia jest propagowany wspólnie plakat z podstawową informacją dotyczącą konieczności czytania ulotek leków oraz informujący pacjentów o możliwości samodzielnego zgłaszania działań niepożądanych leków.Plakat jest rozpowszechniany wśród pacjentów. Zachęcam do zapoznania się z nim, ponieważ syntetycznie przekazuje podstawowe zasady bezpieczeństwa farmakoterapii.

Autor jest aktywnym lekarzem, członkiem towarzystw naukowych, wydawcą serwisów internetowych zawierających pełną informację o lekach i samodzielnym, odpowiedzialnym leczeniu się lekami bez recepty.
Odpowiedzialne i bezpieczne samoleczenie i informacja o lekach bez recepty
Informacja o lekach aktualnie obecnych na rynku w Polsce
Trwa ładowanie komentarzy...