O autorze
Jestem lekarzem, jak każdy lekarz przyjmuję dużo pacjentów. Wspólnie z żoną farmaceutką Iloną Ślugaj śledzimy rynek leków oraz prowadzimy serwisy internetowe o lekach bez recepty www.lekiotc24.pl oraz o wszystkich lekach www.lekinfo24.pl .

Pracowałem w szpitalach akademickich, gdzie zrobiłem specjalizację i doktorat, pracowałem w szpitalu miejskim, w szpitalnym oddziale ratunkowym i w przychodni. Pracowałem również w korporacji i wiem, że różnica pomiędzy korporacją a szpitalem jest taka, że w szpitalu wszystko dzieje się w realu. Napisałem książkę: „Popularna encyklopedia leków” oraz wspólnie z żoną „Leki bez recepty dla dzieci” i „Vademecum leków – jak bezpiecznie stosować leki z reklam”. Zarządzałem również wydawnictwem informatorów o lekach.

Naszą pasją i misją jest komunikacja zasad bezpiecznego i racjonalnego samoleczenia lekami bez recepty oraz komunikacja uporządkowanej informacji o lekach do lekarzy, w obecnej trudnej rzeczywistości – dla ułatwienia wyboru i przepisywania leków.

Czytajmy zawsze ulotki leków ale nie bójmy się opisanych w nich działań niepożądanych

Na podstawie informacji obiegowej oraz utrwalonych nawyków, zachowujemy się niekiedy nieracjonalnie. Znaczna część pacjentów, według niektórych źródeł – nawet połowa, nie przyjmuje przepisanych lub zalecanych leków z powodu lęku przed wystąpieniem działań niepożądanych opisanych w ulotce.

Ulotki trzeba czytać koniecznie. Z mojego doświadczenia lekarskiego wiem, że pacjenci dokładnie czytają opis działań niepożądanych i nie wiedzą co z tymi informacjami dalej zrobić, a niekiedy mniej dokładnie czytają to co najważniejsze czyli zastosowanie, ostrzeżenia lub informacje o właściwym dawkowaniu leku.

Jeśli opis działań niepożądanych leków tak nas straszy to dlaczego jeździmy samochodami, latamy samolotami, pijemy alkohol a niektórzy z nas palą papierosy, skoro jest to bardziej ryzykowne dla naszego zdrowia niż przyjmowanie leków, które mają poprawiać nasze zdrowie? Na papierosach jest wyraźnie napisane czym grozi palenie. Wyobraźmy sobie, że w instrukcji nowo zakupionego samochodu jest napisane, że używanie go może grozić uszkodzeniem zdrowia, niekiedy trwałym kalectwem a nawet śmiercią oraz szkodami majątkowymi.

Każdy lek, zanim się dostanie na rynek jest bardzo dokładnie przebadany. W związku z tym, jeśli jest on zalecony przez lekarza, przyjęcie go jest o wiele bardziej korzystne niż nieleczenie się. Jest to oparte na sumie badań naukowych wykonanych nad lekiem oraz na praktycznej wiedzy lekarzy o chorobach i ich powikłaniach oraz na ich doświadczeniu w stosowaniu danego leku.


W dołączonej ulotce producent umieszcza oficjalne informacje o wszystkim co może się przydarzyć w związku z właściwym i niewłaściwym stosowaniem leku. W związku z tym w ulotce wyliczone są wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły podczas badania leku, również te które mogą wystąpić bardzo rzadko lub warunkowo, w różnych nawet nietypowych sytuacjach. Większość działań niepożądanych powinna ustąpić po zaprzestaniu przyjmowania leku lub zastosowaniu prostych środków np. leków przeciwuczuleniowych.

Błędem jest niedokładne czytanie ulotek. Urzędy dokładają wszystkich możliwych starań, żeby ulotki były jak najbardziej czytelne dla pacjenta. Przetłumaczenie jednak języka medycznego na potoczny jest niekiedy bardzo trudne, dlatego należy je czytać bardzo uważnie i w całości. Bardzo trudnym zagadnieniem jest przedstawienie działań niepożądanych niektórych leków stosowanych miejscowo np. w postaci maści, kropli do oczu, do nosa lub inhalacji. W ulotkach tych leków mogą być opisane działania dotyczące ich stosowania ogólnego np. doustnego lub nawet dożylnego oraz ogólnego stosowania przewlekłego. Takie działania mogą wystąpić w szczególnych przypadkach np. gdy lek w maści jest stosowany długo i na dużą powierzchnię skóry lub gdy skóra jest uszkodzona.

Z mojej praktyki dobrze pamiętam jeden przypadek prawdopodobnego ogólnego działania niepożądanego po miejscowym zastosowaniu leku. Było to kilka lat temu – po zastosowaniu kropli do oczu u dziecka wystąpiła pokrzywka na całym ciele. Prawdopodobnie krople przedostały się przez kanalik łzowy do nosa, skąd drogą, skądinąd znaną np. z filmów, niewielka ilość leku wchłonęła się do organizmu. Pacjent prawdopodobnie był uczulony na tę grupę leków, o czym nie wiedział. Pokrzywka ustąpiła samoistnie po zaprzestaniu podawania leku. Wszystkie możliwe działania niepożądane leków, nawet działania ogólne leków stosowanych miejscowo, wymieniane są w ulotce w celu ułatwienia właściwego rozpoznania takich nietypowych sytuacji. W porównaniu do liczby pacjentów, których przyjmuję, problemów zdrowotnych z którymi się stykam i ilości leków które przepisuję, częstość występowania tych nietypowych sytuacji jest bardzo niewielka, ale zawsze gdy stwierdzimy u pacjenta objawy nie dające się uzasadnić chorobą, musimy je wziąć pod uwagę.

Znowelizowana niedawno ustawa o prawie farmaceutycznym oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dają pacjentom uprawnienia do zgłaszania działań niepożądanych do lekarzy lub farmaceutów, bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do firmy farmaceutycznej.
Urząd Rejestracji otworzył już stronę internetową poświęconą bezpieczeństwu stosowania leków pod adresem dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
Zgłoszeniu podlegają wszystkie przypadki, gdy lek został podany prawidłowo lub nawet nieprawidłowo a wystąpią działania niepożądane zarówno nieznaczne i przemijające jak np. uczucie suchości w jamie ustnej, jak i ciężkie powikłania polekowe, takie np. jak uszkodzenie wątroby, wstrząs anafilaktycznych, zatrzymanie moczu, zaburzenia pracy serca i wiele innych.

20 lat temu, w mojej pierwszej książce o lekach – „Popularna Encyklopedia Leków”, do każdego opisu działań niepożądanych, dodawałem uwagę, której celem było uspokojenie pacjenta, który mógłby się zaniepokoić po przeczytaniu niektórych informacji. Jej wymowa pozostaje do dziś aktualna. Na dzień dzisiejszy powinna być ona zaktualizowana i być może powinna brzmieć: „Lek został dopuszczony do stosowania na podstawie wieloletnich kompleksowych badań i stwierdzono, że korzyści z jego stosowania przeważają nad ewentualnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy niepożądane, które mogą być skojarzone z zastosowaniem leku, należy natychmiast je zgłosić, w zależności od sytuacji, lekarzowi, farmaceucie, firmie farmaceutycznej lub bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”.

Zaufajmy zatem rozwojowi nauki, wieloletniemu doświadczeniu fachowców ale zgłaszajmy wszystkie swoje wątpliwości do właściwych miejsc, osób lub instytucji. Wszystkie leki obecne na rynku są stale monitorowane. Na podstawie zgłaszanych działań niepożądanych możemy je jeszcze lepiej poznać.

Zapraszam do naszego serwisu o właściwym stosowaniu leków bez recepty: LekiOTC24.pl
  • ZOBACZ TAKŻE:
  • Leki
Trwa ładowanie komentarzy...